Om iTUX

iTUX är den kommunikationsoperatör som erbjuder hela Sverige öppna nät på riktigt!

Att få möjligheten att välja själv tror vi på iTUX är viktigt. Öppna nät kallar vi bredbandsnät, ofta byggda med fiber, som vi fyller med rikt innehåll. Bredband, tv och telefoni men också larm, välfärds- och fastighetstjänster samt smarta hemfunktioner. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna.

iTUX ansluter sig till fastighetsägare och stadsnät. Målsättningen är alltid densamma! Oavsett om slutkunderna vi når är lägenheter, hus eller lokaler och företag ska vi erbjuda valfrihet på riktigt!

iTUX förmedlar idag över 250.000 tjänster från våra tjänsteleverantörer till mer än 220.000 slutkunder. Det kräver den absolut senaste tekniken. Vår vision är att vara bäst på öppna nät. Det ger dig som ansluter dig till oss den bästa garantin på att din valfrihet står i fokus, att vi ständigt arbetar med innehållsutveckling och att du inte begränsas på din egna digitala resa!

iTUX Communication ingår i Tele2 Group.